Aby znaleźć konkretny kod pocztowy miejscowości Mysłowice, podaj adres lub kliknij w odpowiednie miejsce na mapie.

Mysłowice

Znaleźliśmy 2 miejscowości o nazwie Mysłowice w następujących powiatach: Mysłowice oraz świdwiński. Liczba ludności największej miejscowości wynosi 75281 mieszkańców.

Adres:

Kod pocztowy:

Lista kodów
Miejscowość Kod pocztowy Województwo Powiat Gmina
Mysłowice 41-400 Mysłowice śląskie Mysłowice Mysłowice
Mysłowice 78-314 Sławoborze zachodniopomorskie świdwiński Gmina Sławoborze